Yapı Denetim Firmaları Nasıl Hizmet Verirler?

Yapı denetim firmaları büyük sorumluluk üstlenen işletmelerdir. Yeni yapılacak olan yapıların ruhsat ve ekleri, teknik, sanat, sağlık, güvenlik gibi kurallara uygun olmalıdır. Bu uygunluğu denetleyen ise yapı denetim firmalarıdır. İnşaat hazırlıkları aşmasında başlayan denetim süreci inşaatın öncesi, inşaat sırası ve inşaat sonrasında da devam etmektedir. Denetimi yapanlar ise yapı denetim şirketi bünyesinde çalışan denetçilerdir.

Yapı Denetçisi Kimdir?

Yapı denetim firmaları bünyesinde inşaat sektöründe en az 5 yıl fiili deneyim sahibi olan mühendis ve mimarlar çalışmaktadır. Bu mimar ve mühendislerin şartları sağladıktan sonra gerekli girişimlerde bulunarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yapı denetçisi olabileceklerine dair unvan almış olmaları gerekir. Bu belgeyi alan kişiler yapı ve denetim şirketlerinde yapı denetçisi olarak çalışabilirler.

Yapı Denetçileri Ne İş Yapar?

Yapı denetçisi olan kişiler, çalıştıkları denetim firması adına inşa edilecek yapılarda denetim sürecini yürütürler. Denetleme sonucu uygun bulunan binalara yeterlilik verilirken, yetersiz bulunan binalara ise izin vermeyip eksikliklerini tamamlamaları istenir. Yapılarda yapılan her değişiklik mutlaka denetime tabidir.

Yapı Denetim Süreci Nasıl İşler

Yapının inşası başlamadan önce başlayan denetim süreci, yapının bitimine kadar devam eder. Bu aralıkta da belirli periyotlar halinde yapılar denetlenmeye devam eder. Eğer çok büyük veya kompleks bir yapı söz konusu ise birden çok firma tarafından veya daha sık olarak denetim yapılabilir.

Denetleme Aşamaları

Yapı denetimde ilk aşama ruhsat aşamasıdır. Yapının projesi denetimden geçerek yapı ruhsatı alıp almayacağına veya eksikliklere karar verilir ve yapı ruhsatı alınır. Bu aşmanın başarıyla tamamlanması demek inşaat aşamasına geçileceği anlamına gelir.

İkinci aşama binanın yapılacağı taşıyıcı sistemin oluşturulmasıdır. Bu aşama da yapı denetim şirketinden onay almalıdır ve inşaata ondan sonra devam edilmelidir.

Üçüncü aşamada artık taşıyıcı sistemler tamamlanmıştır. Sırada kaba yapı inşası vardır. Bu yapıya başlamadan önce yine yapı denetim şirketinden onay alınır.

Dördüncü ve son aşamada ise tesisat sistemlerinin yapımı vardır. Bu aşamayı denetleyen yapı denetim şirketi onay verirse inşaat tamamlanmış olur.

Yapı Denetim Şirketinden Onay Alınmazsa

Bu aşamaların herhangi birinde yapı denetim şirketi bir yanlışlık veya eksiklik fark ettiği için onay vermezse bu durum hakkında bir rapor hazırlayarak inşaat şirketine sunduğu gibi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na da bildirimde bulunur. Bu inşaatın derhal durdurulması ve eksiklikler tamamlandıktan sonra devam edilmesi gerekir.

Yapı Denetim Şirketi Hatası

Eksiklik veya yanlışlıkları raporlama sürecini yerine getirmeyen yapı denetim şirketi binada meydana gelebilecek zararlardan sorumlu olacaktır. Bu zararların deprem veya doğal afet gibi sebeplerden ya da binanın sağlam olmaması sebeplerinden meydana gelmiş olması gerekir.

Garanti Süresi

Yapı denetim şirketleri denetim sürecini yürüttükleri binalar için garanti vermektedirler. Bu garanti binalarda bulunan ince yapı için 2 yıl iken kaba yapı için 15 yıldır. Bu durumda yapı denetim şirketleri binanın tümüne ilişkin bir garanti vermiş olurlar. Bu sayede yeni yapılar daha estetik ve daha kullanışlı oluyor diyebiliriz. Çünkü basit ama insan hayatını etkileyen hatalar artık bulunmuyor. Yapı denetim firmaları sayesinde yapılar artık daha güvenli.

Yapı denetimle ilgili daha fazlasını öğrenmek için elmas yapı denetim firmasını ziyaret edebilirsiniz.